FUTURE WOMEN

Дигиталната трансформация, чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет.

В FUTURE WOMEN ние възнамеряваме да насърчим дигиталните и предприемачески умения на жените, свързани с работните места в STEM областта на науката, чрез иновативно използване на дигитални материали и инструменти за преподаване и обучение. С нашите продукти искаме да се справим с дигиталната трансформация, чрез развитие на цифрова готовност, устойчивост и капацитет.

През следващите 24 месецатова партньорство ще произведе следния продукт

FUTURE WOMEN e-профил & МООК (масивен отворен онлайн курс)

FUTURE WOMEN eлектронен профил & MOOK, който включва сравнителен анализ на кариерни тенденции и идентифициране на жени модели за подражание в дигиталните кариери. Разработване и тестване на MOOK, фокусиран върху дигиталната икономика за жени, за развиване на дигитална плавност, предприемачески и трансверсални компетенции на студентките, подходящи за работни места в STEM, които изискват напреднали цифрови умения.

FUTURE WOMEN НПР програма (непрекъснато професионално развитие)

FUTURE WOMEN НПР програма за кариерни консултанти ще ги оборудва с нови методи и техники за по-добра подкрепа на студентките в преследването на кариера в цифровата икономика. Проектирана въз основа на действителните нужди от обучение и контекста на професионалистите, програмата за НПР ще предложи персонализирани практически ресурси, за да гарантира, че кариерните консултанти имат увереността и са оборудвани да насочват по-добре студентките.

Да подкрепя

студентките в преследването на кариера в цифровата икономика.

За размяна на

добри практики в нови и иновативни методи и инструменти

FUTURE WOMEN учебна лаборатория и онлайн форум

FUTURE WOMEN лаборатория за обучение и онлайн форумът ще насърчат обучението на кариерни консултанти и обмена на добри практики в нови и иновативни методи и инструменти, включително мултидисциплинарни подходи за ефективен отговор на изискванията на пазара на цифровата икономика и STEM; като позволи на партньорите по проекта да предоставят по-голямо разнообразие от (онлайн) курсове както за студентки, така и за кариерни консултанти, налични в достъпни многоезични отворени образователни ресурси без изисквания за регистрация и предоставени на всички заинтересовани страни.

Резултати

Подобрени практики

Студентки от висше образование ще подобрят практиките си за учене и преподаване чрез иновативно обучение за справяне с общественото предизвикателство на дигиталните умения чрез MOOК, за да отговорят на нуждите си от дигитално обучение, за да подкрепят кариерата си в STEM науките, където тези умения са необходими.

Интерактивна лаборатория за дигитално обучение

Кариерните консултанти по висше образование ще бъдат оборудвани с нови методи и техники и интерактивна лаборатория за дигитално обучение и онлайн форум за насърчаване на тяхното обучение и обмен на добри практики в нови и иновативни методи и инструменти.

Дигитални умения

Студентите, завършилите и преподавателите във висшето образование, както и експертите по кариерно ориентиране ще подобрят своите дигитални умения.

Партньори

Проектът стартира през февруари 2023 г. и включва 8 организации от 6 страни от ЕС:

Допълнителните продукти на FUTURE WOMENE свързват академичните цели на висшите училища с прагматичните нужди на пазара на труда и индивидуалните нужди на учащите. Платформата ще обхване потенциала на иновативните технологии за създаване на силно интерактивно, активно и вълнуващо изживяване на обучение. Открито споделените инструменти, достъпни на 7 езика, ще подобрят достъпността и ще насърчат прилагането на дигитални технологии във висшите училища за преподаване, учене, оценяване и ангажиране. Същевременно ще увеличи капацитета на преподавателите от висшите учебни заведения да прилагат иновативни методологии и дигитални инструменти в образованието.

Scroll to Top