Лаборатория за обучение и онлайн форум

FUTURE WOMEN лаборатория за обучение и онлайн форумът ще насърчат обучението на кариерни консултанти и обмена на добри практики в нови и иновативни методи и инструменти, включително мултидисциплинарни подходи за ефективен отговор на изискванията на пазара на цифровата икономика и STEM; като позволи на партньорите по проекта да предоставят по-голямо разнообразие от (онлайн) курсове както за студентки, така и за кариерни консултанти, налични в достъпни многоезични отворени образователни ресурси без изисквания за регистрация и предоставени на всички заинтересовани страни.

Scroll to Top