НПР програма (непрекъснато професионално развитие)

FUTURE WOMEN НПР програма за кариерни консултанти ще ги оборудва с нови методи и техники за по-добра подкрепа на студентките в преследването на кариера в цифровата икономика. Проектирана въз основа на действителните нужди от обучение и контекста на професионалистите, програмата за НПР ще предложи персонализирани практически ресурси, за да гарантира, че кариерните консултанти имат увереността и са оборудвани да насочват по-добре студентките.

Scroll to Top