E-профил & МООК (масивен отворен онлайн курс)

FUTURE WOMEN eлектронен профил & MOOK, който включва сравнителен анализ на кариерни тенденции и идентифициране на жени модели за подражание в дигиталните кариери. Разработване и тестване на MOOK, фокусиран върху дигиталната икономика за жени, за развиване на дигитална плавност, предприемачески и трансверсални компетенции на студентките, подходящи за работни места в STEM, които изискват напреднали цифрови умения.

Scroll to Top