Ηλεκτρονικό Προφίλ & MOOC

Ηλεκτρονικό Προφίλ FUTURE WOMEN & MOOC που περιλαμβάνει τη συγκριτική αξιολόγηση των τάσεων σταδιοδρομίας και τον εντοπισμό γυναικείων προτύπων στην ψηφιακή σταδιοδρομία. Ανάπτυξη και δοκιμή ενός MOOC με επίκεντρο την ψηφιακή οικονομία για γυναίκες, για την ανάπτυξη της ψηφιακής ευχέρειας των μαθητριών, των επιχειρηματικών και εγκάρσιων ικανοτήτων που είναι κατάλληλες για θέσεις εργασίας STEM που απαιτούν προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες.

Scroll to Top