Πρόγραμμα CPD

Το πρόγραμμα CPD FUTURE WOMEN για τους/τις συμβούλους σταδιοδρομίας θα τους/τις εξοπλίσει με νέες μεθόδους και τεχνικές για να υποστηρίξουν καλύτερα τις φοιτήτριες στην επιδίωξη σταδιοδρομίας στην ψηφιακή οικονομία. Σχεδιασμένο από τις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και το πλαίσιο των επαγγελματιών, το πρόγραμμα CDP θα προσφέρει προσαρμοσμένους πρακτικούς πόρους, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι σύμβουλοι σταδιοδρομίας έχουν την αυτοπεποίθηση και είναι εξοπλισμένοι/ες για να καθοδηγούν καλύτερα τις φοιτήτριες.

Scroll to Top