Σχετικά με εμάς

“Στο έργο FUTURE WOMEN σκοπεύουμε να προωθήσουμε τις ψηφιακές και επιχειρηματικές ικανότητες των γυναικών που σχετίζονται με τις θέσεις εργασίας στους κλάδους STEM μέσω της καινοτόμου χρήσης ψηφιακών υλικών και εργαλείων διδασκαλίας και μάθησης.” Με τα εργαλεία μας, θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας.

Scroll to Top