Το μαθησιακό εργαστήριο και το διαδικτυακό φόρουμ

Το μαθησιακό εργαστήριο FUTURE WOMEN και το διαδικτυακό φόρουμ θα ενθαρρύνουν την κατάρτιση των συμβούλων σταδιοδρομίας και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε νέες και καινοτόμες μεθόδους και εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων των διεπιστημονικών προσεγγίσεων για την αποτελεσματική ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς της ψηφιακής οικονομίας και των θέσεων εργασίας στον τομέα STEM, επιτρέποντας στους εταίρους του έργου να παρέχουν μια ευρύτερη ποικιλία (διαδικτυακών) μαθημάτων τόσο στις φοιτήτριες όσο και στους/ις συμβούλους σταδιοδρομίας, τα οποία θα είναι διαθέσιμα σε προσβάσιμους πολύγλωσσους Ανοικτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους χωρίς απαιτήσεις εγγραφής και θα είναι διαθέσιμα σε όλους/ες τους/ις ενδιαφερόμενους/ες.

Scroll to Top