Search
Close this search box.

FUTURE WOMEN

Digitaalista muutosta kehittämällä digitaalista valmiutta, joustavuutta ja kyvykkyyttä.

FUTURE WOMEN -hankkeen tavoitteena on edistää naisten digitaalisia ja yrittäjyyteen liittyviä taitoja, jotka ovat merkityksellisiä STEM-ammateissa. Hankkeen tuottamilla innovatiivisilla, digitaalisilla opetus- ja oppimateriaaleilla ja työkaluilla haluamme edistää digitaalista muutosta kehittämällä digitaalista valmiutta, joustavuutta ja kyvykkyyttä.

Seuraavan 24 kuukaudenaikana hankkeessa luodaan seuraavat tuotokset.

FUTURE WOMEN e-profiili ja verkkokurssi (MOOC).

FUTURE WOMEN -projektissa tuotetaan e-profiili ja avoin verkkokurssi (MOOC). E-profiili sisältää kärkiammattien vertailua ja esikuvien tunnistamista digitaalisilla aloilla. MOOC keskittyy digitaalitaloudessa vaadittavien taitojen opettamiseen erityisesti naisopiskelijoille. Tämä tarkoittaa naisopiskelijoiden digitaalisen osaamisen ja yrittäjyystaitojen kehittämistä erityisesti STEM-ammateissa, jotka vaativat digitaalisia taitoja.

FUTURE WOMEN täydennyskoulutus opinto-ohjaajille

FUTURE WOMEN -hankkeen täydennyskoulutus opinto-ohjaajille tukee heidän osaamisen kehittämistä uusilla menetelmillä ja tekniikoilla, joiden avulla opinto-ohjaajat voivat paremmin tukea naisopiskelijoita uran rakentamisessa digitaalitaloudessa. Koulutus on suunniteltu vastaamaan työelämän todellisia tarpeita, ja se tarjoaa räätälöityjä käytännön resursseja, jotka lisäävät opinto-ohjaajien valmiuksia ohjata naisopiskelijoita.

Tukea

naisopiskelijoita uran rakentamisessa digitaalitaloudessa.

Vaihtoon

hyviä käytäntöjä uusissa ja innovatiivisissa menetelmissä ja työkaluiss

FUTURE WOMEN Learning lab ja verkkokeskustelufoorumi

FUTURE WOMEN Learning lab ja verkkokeskustelufoorumi tukevat opinto-ohjaajien osaamisen kehittämistä sekä uusien ja innovatiivisten käytäntöjen vaihtoa monitieteellisesti. Näin voidaan vastata tehokkaasti digitaalitalouden ja STEM-alojen osaamisvaatimuksiin. Learning lab on helposti kaikkien kiinnostuneiden saatavilla monikielisissä avoimessa ymåäristössä.

Tulokset

Parannetut käytännöt

Korkeakoulujen naisopiskelijat kehittävät opiskelukäytäntöjään innovatiivisen MOOC-kurssin avulla, joka vastaa heidän digitaalisiin oppimistarpeisiin ja tukee heidän uramahdollisuuksia STEM-aloilla, joilla vaaditaan digitaalisia taitoja

Digitaalinen oppimislaboratorio

Korkeakoulujen opinto-ohjaajat saavat käyttöönsä uusia menetelmiä ja tekniikoita sekä interaktiivisen ja verkkofoorumin, joilla lisätään heidän osaamistaan ja hyvien käytäntöjen vaihtoa.

Digitaaliset taidot

Korkeakouluopiskelijat, korkeakoulututkinnon suorittaneet, korkeakouluopettajat ja opinto-ohjaajat kehittävät digitaalisia taitojaan.

Yhteistyökumppanit

Projekti käynnistyy helmikuussa 2023 ja siinä on mukana kahdeksan eri kumppania kuudesta eri EU-maasta:

FUTURE WOMEN -hankkeen tulokset yhdistävät korkeakoulujen akateemiset tavoitteet työmarkkinoiden käytännön tarpeisiin sekä oppijoiden yksilöllisiin tarpeisiin. Oppimislaboratorio käyttää innovatiivisia teknologioita luodakseen vuorovaikutteisen, osallistavan ja innostavan oppimiskokemuksen. Avoimia, jaettavia työkaluja on saatavilla seitsemällä kielellä, ja niiden avulla parannetaan saavutettavuutta sekä kannustetaan digitaalisten teknologioiden käyttöön korkeakouluopetuksessa, mukaan lukien opetus, oppiminen, arviointi ja osallistaminen. Samalla hankkeen tulokset vahvistavat korkeakoulujen opettajien kykyä soveltaa innovatiivisia menetelmiä ja digitaalisia työkaluja opetuksessaan

Scroll to Top