Szukaj
Close this search box.

FUTURE WOMEN

Transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i zdolności.

“W ramach projektu FUTURE WOMEN zamierzamy promować kompetencje cyfrowe i przedsiębiorcze kobiet istotne dla zawodów STEM poprzez innowacyjne wykorzystanie cyfrowych materiałów i narzędzi do nauczania i uczenia się.” Dzięki naszym produktom chcemy zająć się transformacją cyfrową poprzez rozwój gotowości cyfrowej, odporności i zdolności.

W ciągu najbliższych 24 miesięcyw ramach projektu stworzony zostanie następujący produkt.

E-profil FUTURE WOMEN i kurs online

E-profil FUTURE WOMEN i kurs online, który obejmuje analizę porównawczą trendów w karierze na rynku pracy cyfrowej i identyfikację kobiet będących wzorem do naśladowania w tym obszarze. Opracowanie i przetestowanie MOOC skoncentrowanego na gospodarce cyfrowej dla kobiet, w celu rozwinięcia kompetencji cyfrowych, przedsiębiorczych i przekrojowych studentek, dostosowanych do zawodów STEM, które wymagają zaawansowanych umiejętności cyfrowych.

Program FUTURE WOMEN CPD

Program FUTURE WOMEN CPD (Continuing Professional Development; dla doradców zawodowych wyposaży ich w nowe metody i techniki, aby lepiej wspierać studentki w karierze w gospodarce cyfrowej. Zaprojektowany w oparciu o rzeczywiste potrzeby szkoleniowe i kontekst profesjonalistów, program CPD będzie oferował dostosowane praktyczne zasoby, aby zapewnić, że doradcy zawodowi mają pewność siebie i są przygotowani do lepszego prowadzenia studentek.

Wspierać

studentki w karierze w gospodarce cyfrowej.

Na wymianę

dobrych praktyk w zakresie nowych i innowacyjnych metod i narzędzi

Laboratorium edukacyjne i forum internetowe FUTURE WOMEN

Laboratorium edukacyjne FUTURE WOMEN i forum internetowe będą zachęcać do szkolenia doradców zawodowych i wymiany dobrych praktyk w zakresie nowych i innowacyjnych metod i narzędzi, w tym podejść multidyscyplinarnych, aby skutecznie odpowiedzieć na potrzeby rynku gospodarki cyfrowej i STEM; umożliwiając partnerom projektu zapewnienie szerszej gamy kursów (online) zarówno studentkom, jak i doradcom zawodowym, dostępnych w dostępnych wielojęzycznych otwartych zasobach edukacyjnych bez wymagań rejestracyjnych i udostępnianych wszystkim zainteresowanym stronom.

Wyniki

Ulepszone praktyki

Studentki poprawią swoje praktyki uczenia się i nauczania poprzez innowacyjny program szkolenia w celu sprostania wyzwaniom społecznym związanym z umiejętnościami cyfrowymi poprzez MOOC, aby zaspokoić ich potrzeby w zakresie uczenia się cyfrowego w celu wspierania ich kariery w STEM, gdzie te umiejętności są potrzebne.

Cyfrowe laboratorium edukacyjne

Doradcy zawodowi zostaną wyposażeni w nowe metody i techniki oraz interaktywne cyfrowe laboratorium edukacyjne i forum internetowe, aby zachęcić ich do szkolenia i wymiany dobrych praktyk w zakresie nowych i innowacyjnych metod i narzędzi.

Cyfrowe laboratorium edukacyjne

Studenci, absolwenci, nauczyciele akademiccy i eksperci ds. poradnictwa zawodowego zwiększą swoje umiejętności cyfrowe.

Partnerzy

Projekt rozpocznie się w lutym 2023 r. i obejmie 8 organizacji z 6 krajów UE:

Produkty programu FUTURE WOMEN łączą cele akademickie uczelni z pragmatycznymi potrzebami rynku pracy i indywidualnymi potrzebami uczących się. Platforma wykorzysta potencjał innowacyjnych technologii w celu stworzenia wysoce interaktywnego, uczestniczącego i ekscytującego doświadczenia edukacyjnego. Otwarcie udostępnione narzędzia, dostępne w 7 językach, zwiększą dostępność i zachęcą do stosowania technologii cyfrowych w szkolnictwie wyższym w nauczaniu, uczeniu się, ocenie i zaangażowaniu. Jednocześnie zwiększy to możliwości nauczycieli akademickich w zakresie stosowania innowacyjnych metodologii i narzędzi cyfrowych w edukacji.

Scroll to Top