Ara
Close this search box.

FUTURE WOMEN

Dijital hazırlığın, esneklik ve kapasitenin geliştirilmesi

“FUTURE WOMEN projesi, dijital öğretim ve öğrenim materyalleri ve araçlarının yenilikçi kullanım yoluyla kadınların STEM işleriyle ilgili dijital ve girişimcilik yeterliliklerini teşvik etmeyi amaçlamaktadır.” Ürünlerimizle, dijital hazırlık, esneklik ve kapasitenin geliştirilmesi yoluyla dijital dönüşümü ele almak istiyoruz.

Önümüzdeki 24 ay içerindeortak ülkeler işbirliği ile aşağıdaki ürünü geliştirecektir.

GELECEĞİN KADINLARI e-profil & MOOC

GELECEĞİN KADINLARI e-profili ve MOOC ürünü Kariyer eğilimlerinin kıyaslanmasını ve dijital kariyerlerde kadın rol modellerinin belirlenmesini içermektedir. Kadın öğrencilerin dijital akıcılıklarını, girişimciliklerini ve ileri dijital beceriler gerektiren STEM işlerine uygun çapraz yetkinliklerini geliştirmek için kadınlar için dijital ekonomiye odaklanan bir MOOC’un geliştirilmesi ve test edilmesi.

GELECEĞİN KADINLARI CPD Programı

Kariyer danışmanlarına yönelik GELECEĞİN KADINLARI CPD programı, kadın öğrencileri dijital ekonomide kariyer yapmaları konusunda daha iyi destekleyebilmek için onları yeni yöntem ve tekniklerle donatmayı hedeflemektedir. Profesyonellerin gerçek eğitim ihtiyaçları bağlamından yola çıkılarak tasarlanan CPD programı, kariyer danışmanlarının kadın öğrencilere daha iyi rehberlik edebilecek özgüvene ve donanıma sahip olmalarını sağlamak için özel olarak hazırlanmış pratik kaynaklar sunacaktır.

Destekleyebilmek

için onları yeni yöntem ve tekniklerle donatmayı hedeflemektedir.

Degis tokus icin

yeni ve yenilikçi yöntem ve eğitimini ve iyi uygulamaların

GELECEĞİN KADINLARI öğrenme laboratuvarı ve çevrimiçi form

GELECEĞİN KADINLARI Öğrenme laboratuvarı ve çevrimiçi forumu, dijital ekonomi pazarına ve STEM taleplerine etkin bir şekilde cevap verebilmek için çok disiplinli yaklaşımlar da dahil olmak üzere yeni ve yenilikçi yöntem ve araçlarda kariyer danışmanlarının eğitimini ve iyi uygulamaların değişimini teşvik etmektedir; proje ortaklarının hem kadın öğrencilere hem de kariyer danışmanlarına kayıt gerekliliği olmayan ve tüm ilgili taraflara erişilebilir çok dilli Açık Eğitim Kaynaklarında daha geniş bir yelpazede (çevrimiçi) kurslar sunulmasını sağlayacaktır.

Sonuçlar

İyileştirilmiş uygulamalar

Yüksek öğrenimdeki kadın öğrenciler, bu becerilere ihtiyaç duyulan STEM alanındaki kariyerlerini desteklemek için dijital öğrenme ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir MOOC aracılığıyla dijital becerilerin toplumsal zorluğunun üstesinden gelmek için yenilikçi öğrenme yoluyla öğrenme ve öğretme uygulamalarını geliştireceklerdir.

Dijital öğrenme laboratuvarı

Yükseköğretim kariyer danışmanları yeni yöntem ve tekniklerle donatılacak, interaktif bir dijital öğrenme laboratuvarı ve yeni ve yenilikçi yöntem ve araçlarda iyi uygulamaların eğitimini ve değişimini teşvik etmek için çevrimiçi bir forum oluşturulacaktır.

Dijital öğrenme laboratuvarı

Yükseköğretim öğrencileri, mezunları, yükseköğretim eğitimcileri ve Kariyer Rehberliği uzmanları dijital becerilerini artıracak.

Ortaklar

20223 yılı Şubat ayında başlayan projemizde 6 farklı Avrupa Ülkesinden 8 kurum bulunmaktadır:

GELECEĞİN KADINLARI Projesinin tamamlayıcı ürünleri, Yüksek Öğrenim Kurumlarını akademik hedeflerini işgücü piyasasının pragmatik ihtiyaçları ve öğrencilerin bireysel ihtiyaçları ile ilişkilendirmektedir. Platform, son derece etkileşimli, katılımcı ve heyecan verici bir öğrenme deneyimi yaratmak için yenilikçi teknolojilerin potansiyelini kucaklayacaktır. 7 dilde mevcut olan araçlar, erişilebilirliği artıracak ve öğretme, öğrenme, değerlendirme ve katılım için Yüksek Öğrenim Kurumlarında dijital teknolojilerin uygulanmasını teşvik edecektir. Aynı zamanda, Yükseköğretim Kurumları öğretmenlerinin eğitimde yenilikçi metodolojiler ve dijital araçlar uygulama kapasitelerini artıracaktır.

Scroll to Top